İSİTMƏ VƏ SOYUTMA SİSTEMİ

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
İsitmə qazanı montajı  Ədəd  1
Buxar qazanı montajı  Ədəd  1
Buxar generatoru montajı  Ədəd  1
Divar tipli yoğuşmalı kombi montajı  Ədəd  1
Soyutma qrupu Çiller montajı  1
Sirkulyasiya nasosları montajı 1
Dəngə qabı montajı 1
Termometr 0-120ºC Ədəd 1
Manometr Ədəd 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
2 borulu FanCoil montajı Ədəd 1
Montaja bağlantı və armaturları daxildir:

Üç yollu/İki yollu ventili

Çirktutan

FanCoil xortumu

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
4 borulu FanCoil montajı Ədəd 1
Montaja bağlantı və armaturları daxildir:

Üç yollu/İki yollu ventili

Çirktutan

FanCoil xortumu

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Sicak Hava Apereyi (Kalorifer) montajı Ədəd 1
Montaja bağlantı və armaturları daxildir:

Kürəsəl ventil

Çirktutan

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Su sayğacı montajı Ədəd 1
Montaja daxildir:

yerine montajı

borulama və bağlantı işləri

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Qazan doldurma və boşaltma kranı Ədəd 1
25mm (1´´)

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Genləşmə çəni montajı Ədəd 1
Montaja  daxildir:

Emniyyət ventili

Boru

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Radiator montajı Ədəd 1
Montaja  daxildir:

Bağlantiları və borulama işləri

İzolyasiya

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Desmal quruducu montajı Ədəd 1
Montaja  daxildir:

Bağlantilar

Borulama işləri və izolyasiya işləri

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Döşəmədən isitmə montajı Ədəd 1
Montaja  daxildir:

Kollektor

Nasos qrupu

Boru və bağlantılar

İzolyasiya

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Polad İsitmə və Soyutma tehcizatı boruları və qaynaq işləri
Ø15 m  1
Ø20 m  1
Ø25 m  1
Ø32 m  1
Ø40 m 1
Ø50 m 1
Ø65 m 1
Ø80 m 1
Ø100 m 1
Ø125 m 1
Ø150 m 1
Ø200 m 1
Ø250 m 1
Ø300 m 1
Fittings qiyməti (üçlük,dirsək,keçid) ədəd 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Kürəsəl ventil (dişli)
Ø15 ədəd 1
Ø20 ədəd 1
Ø25 ədəd 1
Ø32 ədəd  1
Ø40 ədəd 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Kəpənək ventil
Ø50 ədəd 1
Ø65 ədəd 1
Ø80 ədəd 1
Ø100 ədəd 1
Ø125 ədəd 1
Ø150 ədəd 1
Ø200 ədəd 1
Ø250 ədəd 1
Ø300 ədəd 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Əks klapan (dişli)
Ø15 ədəd 1
Ø20 ədəd 1
Ø25 ədəd 1
Ø32 ədəd 1
Ø40 ədəd 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Əks klapan (flanslı)
Ø50 ədəd 1
Ø65 ədəd 1
Ø80 ədəd 1
Ø100 ədəd 1
Ø125 ədəd 1
Ø150 ədəd 1
Ø200 ədəd 1
Ø250 ədəd 1
Ø300 ədəd 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Çirktutan (dişli)
Ø15 ədəd 1
Ø20 ədəd 1
Ø25 ədəd 1
Ø32 ədəd 1
Ø40 ədəd 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Çirktutan (flanslı)
Ø50 ədəd 1
Ø65 ədəd 1
Ø80 ədəd 1
Ø100 ədəd 1
Ø125 ədəd 1
Ø150 ədəd 1
Ø200 ədəd 1
Ø250 ədəd 1
Ø300 ədəd 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Kompensator
Ø15 ədəd 1
Ø20 ədəd 1
Ø25 ədəd 1
Ø32 ədəd 1
Ø40 ədəd 1
Ø50 ədəd 1
Ø65 ədəd 1
Ø80 ədəd 1
Ø100 ədəd 1
Ø125 ədəd 1
Ø150 ədəd 1
Ø200 ədəd 1
Ø250 ədəd 1
Ø300 ədəd 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Emniyyet ventili
Ø15 ədəd 1
Ø20 ədəd 1
Ø25 ədəd 1
Ø32 ədəd 1
Ø40 ədəd 1
Ø50 ədəd 1
Ø65 ədəd 1
Ø80 ədəd 1
Ø100 ədəd 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Flans
Ø15 ədəd 1
Ø20 ədəd 1
Ø25 ədəd 1
Ø32 ədəd 1
Ø40 ədəd 1
Ø50 ədəd 1
Ø65 ədəd 1
Ø80 ədəd 1
Ø100 ədəd 1
Ø125 ədəd 1
Ø150 ədəd 1
Ø200 ədəd 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Avtomatik havaburaxan
Ø15 ədəd 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Cam yununda boru izolyasiya montaji
Ø15 m  1
Ø20 m  1
Ø25 m  1
Ø32 m  1
Ø40 m 1
Ø50 m 1
Ø65 m 1
Ø80 m 1
Ø100 m 1
Ø125 m 1
Ø150 m 1
Ø200 m 1
Ø250 m 1
Ø300 m 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Kauçuk boru izolyasiya montaji
Ø15 m 1
Ø20 m  1
Ø25 m  1
Ø32 m  1
Ø40 m 1
Ø50 m 1
Ø65 m 1
Ø80 m 1
Ø100 m 1
Ø125 m 1
Ø150 m 1
Ø200 m 1
Ø250 m 1
Ø300 m 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Borularin boyanılması işləri
Ø15 m 1
Ø20 m 1
Ø25 m 1
Ø32 m 1
Ø40 m 1
Ø50 m 1
Ø65 m 1
Ø80 m 1
Ø100 m 1
Ø125 m 1
Ø150 m 1
Ø200 m 1
Ø250 m 1
Ø300 m 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Mərkəzi kondisioner sistemində 3 yollu ventil montajı və qruplaması Ədəd 1
Montaja bağlantı və armaturları daxildir:

Kürəsəl ventil

Üçyollu ventil

Çirktutan

Dinamik balans ventili

Drenaj ventili

Termometr

Manometr

Havaburaxan

 

 

SU TECHİZATI VƏ KANALİZASİYA SİSTEMİ

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Moyka montajı Grup 1
Montaja  daxildir:

 

avadanlığın daşınması

Yerine montajı

Borulama və bağlantı işləri

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Unitaz montajı Grup 1
Montaja  daxildir:

avadanlığın daşınması

Yerine montajı

Borulama və bağlantı işləri

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Yer tipli unitaz montajı Grup 1
Montaja  daxildir:

avadanlığın daşınması

Yerine montajı

Borulama və bağlantı işləri

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Vanna ve ya Cakuzi montajı Grup 1
Montaja  daxildir:

avadanlığın daşınması

Yerine montajı

Borulama və bağlantı işləri

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Moyka Metbex üçün  Grup 1
Montaja  daxildir:

avadanlığın daşınması

Yerine montajı

Borulama və bağlantı işləri

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Paltaryuyan montajı ədəd 1
Montaja  daxildir:

avadanlığın daşınması

Yerine montajı

Borulama və bağlantı işləri

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Qabyuyan montajı ədəd 1
Montaja  daxildir:

avadanlığın daşınması

Yerine montajı

Borulama və bağlantı işləri

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Sanitar texniki avadanlıqların quraşdırılması
Tualet kağizi asılqanı montaj ədəd 1
Sabunqabı montajı ədəd 1
Dəsmal asilqanı montajı ədəd 1
Paltar asilqani ədəd 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Trap montajı ədəd 1
Montaja  daxildir:

Yerine montajı

Borulama və bağlantı işləri

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Kanalizasiya nasosu montajı ədəd 1
Montaja  daxildir:

Yerine montajı

Borulama və bağlantı işləri

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Havalandırma boru və şapkası montajı
70mm m 1
100mm m 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Kanalizasiya boruları PVC
Ø50 m 1
Ø70 m 1
Ø100 m 1
Ø125 m 1
Ø150 m 1
Ø200 m 1
Fittings qiyməti (üçlük,dirsək,keçid) ədəd 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Kanalizasiya boruları KOREGA
Ø100 m 1
Ø150 m 1
Ø200 m 1
Fittings qiyməti (üçlük,dirsək,keçid) ədəd 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
HDPE BORU
Ø100 m 1
Ø150 m 1
Ø200 m 1
Fittings qiyməti (üçlük,dirsək,keçid) ədəd 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Fancoil drenaj boruları
Ø20 m 1
Ø25 m 1
Ø32 m 1
Ø40 m 1
Ø50 m 1
Ø63 m 1
Ø75 m 1
Fittings qiyməti (üçlük,dirsək,keçid) ədəd 1

 

İş Sahəsi Ölçü Vahidi Migdar İşçilik Qiyməti
Təmiz Su Tesisatı boruları PPRC boru
Ø20 m 1
Ø25 m 1
Ø32 m 1
Ø40 m 1
Ø50 m 1
Ø63 m 1
Ø75 m 1
Ø90 m 1
Ø100 m 1
Fittings qiyməti (üçlük,dirsək,keçid) ədəd 1

Ad və Soyad:

E-mail:

Ölkə, Şəhər:

Əlaqə Nömrəsi:

Briqada Haqqında Məlumat: